فرم سفارش طراحی شخصیت تبلیغاتی یا کاراکتر یا مسکات

ثبت سفارش طراحی شخصیت تبلیغاتی یا کاراکتر نیازمند تکمیل فرم پیش رو است. ما در این فرم سعی کرده ایم به سادگی بسیاری از متغیرهای موجود جهت درنظر گرفتن یک درخواست اولیه از یک سفارش طراحی و تولید شخصیت تبلیغاتی یا کاراکتر را تحت عنوان یک پیشنویس درخواست در ابتدا ( Brief ) و پس از امضای قرارداد و تبادل آن بین کارفرما و کارگزار به رسمیت شناخته خواهد شد.

طراحی شخصیت یا کاراکتر درخواستی در قالب خلق انواع شخصیت های کارتونی ، طراحی شخصیت های سخنگو و پیام رسان ، شخصیت سازی برندها در قالب تصویر سازی های مالکین برند و… قابلیت اجرا و تحویل دارد.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

ما با شما تماس خواهیم گرفت
_

فرم دریافت اطلاعات ساده

در صورتی که تکمیل فرم ذیل برایتان مشکل است و یا حس می کنید زمانبر است، لطفا اینجا کلیک کنید.

_
نظرسنجی فرم سفارش طراحی شخصیت تبلیغاتی یا کاراکتر