گزارش عملکرد و فعالیت های موسسه مهندسی طراحی محنا در قالب خبر و اقدامات این موسسه در عرصه های علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و مشارکت در امور هنری و تجاری در این صفحه منعکس می گردد.

موسسه مهندسی طراحی محنا به عنوان موسسه ای دانش محور در حوزه مهندسی طراحی تبلیغات ، برندینگ، طراحی سیستم های اطلاع رسانی و فرآیند های بازاریابی در استان گیلان آماده ارائه خدمات خود می باشد.