فرم ثبت سفارش طراحی بسته بندی

ثبت سفارش انواع بسته بندی نیازمند تکمیل فرم پیش رو است. ما در این فرم سعی کرده ایم به سادگی بسیاری از متغیرهای موجود جهت درنظر گرفتن یک درخواست اولیه از یک سفارش بسته بندی را تحت عنوان یک پیشنویس درخواست در ابتدا ( Brief ) و پس از امضای قرارداد و تبادل آن بین کارفرما و کارگزار به رسمیت شناخته خواهد شد.

بسته بندی در قالب جعبه، بسته بندی موارد غذایی، بسته بندی نوشیدنی ها و بسته بندی اقلام صنعتی، بسته بندی اقلام کشاورزی و بسته بندی های دارویی و حتی همه نوع بسته بندی تبلیغاتی و ترویجی می تواند از همین طریق ثبت سفارش اولیه شود.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

ما با شما تماس خواهیم گرفت
_

فرم دریافت اطلاعات ساده

در صورتی که تکمیل فرم ذیل برایتان مشکل است و یا حس می کنید زمانبر است، لطفا اینجا کلیک کنید.

_
نظرسنجی فرم ثبت سفارش طراحی بسته بندی