فرم سفارش طراحی سربرگ

ثبت سفارش طراحی سربرگ نیازمند تکمیل فرم پیش رو است. ما در این فرم سعی کرده ایم به سادگی بسیاری از متغیرهای موجود جهت درنظر گرفتن یک درخواست اولیه از یک سفارش طراحی سربرگ را تحت عنوان یک پیشنویس درخواست در ابتدا ( Brief ) و پس از امضای قرارداد و تبادل آن بین کارفرما و کارگزار به رسمیت شناخته خواهد شد.

درخواست های ثبت سفارش خود را از طریق این فرم می توانید در قالب طراحی سربرگ A4 ، طراحی سربرگ A5 ، طراحی سربرگ B5 ، طراحی سربرگ A3 ، طراحی سربرگ A6 ، طراحی سربرگ های دو رو، ، طراحی سربرگ دایکات و قالب دار و… ارسال نمایید.

همچنین نمونه های طراحی انواع سربرگ که توسط موسسه محنا صورت پذیرفته را می توانید در اینجا ملاحظه نمایید.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

ما با شما تماس خواهیم گرفت
_

فرم دریافت اطلاعات ساده

در صورتی که تکمیل فرم ذیل برایتان مشکل است و یا حس می کنید زمانبر است، لطفا اینجا کلیک کنید.

_
نظرسنجی فرم سفارش طراحی سربرگ