فرم ثبت سفارش انواع پاکت و پاکت نامه

ثبت سفارش انواع پاکت نیازمند تکمیل فرم پیش رو است. ما در این فرم سعی کرده ایم به سادگی بسیاری از متغیرهای موجود جهت درنظر گرفتن یک درخواست اولیه از یک سفارش طراحی و تولید پاکت را تحت عنوان یک پیشنویس درخواست در ابتدا ( Brief ) و پس از امضای قرارداد و تبادل آن بین کارفرما و کارگزار به رسمیت شناخته خواهد شد.

پاکت های درخواستی در قالب انواع درخواست در ابعاد پاکت A4  ، پاکت A5 ، پاکت A3 ، پاکت های فروشگاهی یا ساک های دستی فروشگاهی ، پاکت نامه (پاکت مبلخی) ، پاکت نامه B5 ، پاکت های تبلیغاتی در ابعاد و فرم های سفارشی، پاکت در قالب و دایکات (بُرش خاص) انحصاری بنا به هویت سازمانی قابلیت طراحی وتولید دارد.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

ما با شما تماس خواهیم گرفت
_

فرم دریافت اطلاعات ساده

در صورتی که تکمیل فرم ذیل برایتان مشکل است و یا حس می کنید زمانبر است، لطفا اینجا کلیک کنید.

_
نظرسنجی فرم ثبت سفارش انواع پاکت و پاکت نامه