فرم ثبت سفارش طراحی جلد کتاب

فرم ثبت سفارش طراحی جلد کتاب

ثبت سفارش طراحی جلد کتاب نیازمند تکمیل فرم پیش رو است. ما در این فرم سعی کرده ایم به سادگی بسیاری از متغیرهای موجود جهت درنظر گرفتن یک درخواست اولیه از یک سفارش طراحی و تولید جلد کتاب را تحت عنوان یک پیشنویس درخواست در ابتدا ( Brief ) و پس از امضای قرارداد و تبادل آن بین کارفرما و کارگزار به رسمیت شناخته خواهد شد.

جلد کتاب درخواستی در قالب انواع درخواست در ابعاد طراحی کتاب رقعی ، طراحی کتاب وزیری ، طراحی کتاب وزیری جدید ، طراحی کتاب پالتویی ، طراحی کتاب رحلی ، طراحی کتاب خشتی و با موضوعات طراحی کتاب کودک ، طراحی کتاب ادبیات داستانی ، طراحی کتاب ادبیات نمایشی ، طراحی کتاب داستان کوتاه ، طراحی کتاب فلسفی ، طراحی کتاب سیاسی، طراحی کتاب تجارت ،طراحی کتاب کمدی و… ، بنا به محتوای کتاب قابلیت طراحی وتولید دارد.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

ما با شما تماس خواهیم گرفت
_

فرم دریافت اطلاعات ساده

در صورتی که تکمیل فرم ذیل برایتان مشکل است و یا حس می کنید زمانبر است، لطفا اینجا کلیک کنید.

_
نظرسنجی فرم ثبت سفارش طراحی جلد کتاب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است