فرم ثبت سفارش طراحی پوستر

ثبت سفارش طراحی انواع پوستر نیازمند تکمیل فرم پیش رو است. ما در این فرم سعی کرده ایم به سادگی بسیاری از متغیرهای موجود جهت درنظر گرفتن یک درخواست اولیه از یک سفارش طراحی و تولید پوستر را تحت عنوان یک پیشنویس درخواست در ابتدا ( Brief ) و پس از امضای قرارداد و تبادل آن بین کارفرما و کارگزار به رسمیت شناخته خواهد شد.

پوسترهای درخواستی در قالب انواع پوستر همانند طراحی پوستر تبلیغاتی ، طراحی پوستر سیاسی ، طراحی پوستر انتخابات و طراحی پوسترهای انتخاباتی ، طراحی پوستر فیلم ، طراحی پوستر همایش ، طراحی پوستر رویداد ، طراحی پوستر آموزشی ، طراحی پوستر تلقینی و انگیزشی ، طراحی پوسترهای اینستاگرام، طراحی پوستر اینستا و طراحی پوستر مسافرتی و… قابلیت اجرا و تحویل دارد.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

ما با شما تماس خواهیم گرفت
_

فرم دریافت اطلاعات ساده

در صورتی که تکمیل فرم ذیل برایتان مشکل است و یا حس می کنید زمانبر است، لطفا اینجا کلیک کنید.

_
نظرسنجی فرم ثبت سفارش طراحی پوستر