یکی از مراحل در فرآیند ثبت سفارش و آغاز عملیات اجرایی پروژه ها، اطمینان و شفافیت در تشریح وظایف طرفین نسبت به موضوع پروژه است. از این رو موسسه محنا تلاش داشته است ، جهت ایجاد شفافیت در عملکرد، کلیه ی فعالیت های خود را در قالب یک توافقنامه آنلاین گنجانده و قبل از شروع و تایید هر نوع فعالیتی فی مابین سفارش دهنده و سفارش گیرنده، مفادی را جهت رعایت حدود قانونی، حقوقی و اخلاقی تدیون نماید.

قرارداد حاصل از این موضوع از طریق دکمه ذیل در زمینه طراحی در دسترسی است.

بدیهی است پس از عملیات طراحی در اقلامی که نیاز به چاپ بر روی کاغذ، سنگ ، چوب ، مقوا ، کارتن ، بسته بندی و… وجود دارد؛ همواره به دلیل تضمین اجرای نکات و مفاد پر اهمیت اجرایی، یک ناظر فنی باید کلیه ی مراحل پس از عملیات پیش از چاپ را کنترل ، هدایت و راهبری کند. از این رو موسسه محنا با در نظر گرفتن حساسیت های بسیار زیاد در امر نظارت چاپ و خدمات پس از چاپ، موافقتانه ای آنلاین را تنظیم نموده تا طرفین بتوانند بر اساس ضوابط مشخص نسبت به تعهدات قانونی خود عمل نمایند. این تعهدات در قالب قرارداد خدمات نظارت فنی بر چاپ و پس از چاپ در ذیل قابل دسترس است.

نظرسنجی قرارداد با محنا