طراحی فاکتور دوبرگ مبلمان و فرش جهانی به سفارش فروشگاه های زنجیره ای مبلمان و فرش جهانی به طی سالهای متوالی به موسسه مهندسی طراحی محنا به عنوان موسسه ای دانش محور در حوزه طراحی مهندسی تبلیغات ، طراحی سیستم های اطلاع رسانی و فرآیندهای بازاریابی و برندینگ سپرده شد.

فاکتور طراحی شده بر اساس اصول اسناد و اوراق اداری و مالی حسابداری به نحوی طراحی شده که دارای چارت و عمومیت کاربردی برای اسناد حسابداری بر اساس استاندارد های صدور فاکتور به صورت روزمره به کار آید.

طراحی فاکتور دارای استانداردهایی است که طراحان باید همواره بدان توجه نمایند تا حسابداران و بهره برداران از این اوراق اداری مالی با سهولت نسبت بدان تصمیم گیری و عمل نمایند.

کاربرد طرحفاکتور و اسناد حسابداری
عنوان طرحفاکتور فروش فروشگاه مبل و فرش جهانی
رنگبندیچهار رنگ
مقیاس پذیری اجزاعالی
وحدت در میان عناصرعالی
سبک طراحیکلاسیک
زمان صرف شده برای اجراکمتر از 15 روز
اجزای تشکیل دهنده فاکتورلوگو ، لوگوتایپ ، عناوین، جداول مالی، اطلاع فنی
تاریخ ثبت سفارش1396 | 1397 | 1398
نظرسنجی طراحی فاکتور دوبرگ مبلمان و فرش جهانی
فرآیندعملیاتیپروژه ها:
1

مشاوره رایگان

2

تکمیل فرم آنلاین ثبت سفارش

3

تعیین تعرفه و زمان اجرا

4

عقد قرارداد آنلاین

5

شروع فرآیند طراحی

6

ارسال طرح برای سفارش دهنده

7

تایید طرح توسط سفارش دهنده

8

تحویل طرح نهایی و فایل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات مشتریان محنا نظر خود را در مورد مطالب و موضوع طرح شده بالا برایمان ثبت کنید. از اظهارنظر شما صمیمانه سپاسگزاریم.