طراحی لوگو شرکت ساختمانی هوشیارسازان منطقه آزاد انزلی با سفارش جناب آقای مهندس محمد هوشیار ، مدیر محترم مجموعه معظم شرکت ساختمانی و مشاورین املاک هوشیارسازان ، در سال 1397 به موسسه مهندسی طراحی محنا سفارش داده شد.

حاصل این درخواست، تولید هویت بصری برند شرکت ساختمانی و مشاورین املاک هوشیارسازان بوده که رنگ سازمانی با طیف طلایی مدنظر قرارداده شده است. در اجرای لوگو برند تلاش شده اجزای طرح، همخوان با موضوع فعالیت برند بوده و ملاحظات مربوط به سبک و سطح بالای خدمات مورد ارائه را در نمایش اولیه به بیننده القا نماید. وجود المان حرف H در مرکز آرم نشان از حرف اول از کلمه Hoshyar داشته و دوایر اختصاص داده شده مشتبه از حرف دوم کلمه هوشیار می باشد. در بین حرف H نیز المانی از ساخت املاک و برج به نمایش گذاشته شده است.

همچنین طراحی سربرگ اداری این مجموعه نیز توسط موسسه مهندسی طراحی محنا طراحی شده است.

کاربرد طرحطراحی و تولید هویت بصری
عنوان طرحشرکت ساختمانی هوشیارسازان منطقه آزاد انزلی
رنگبندیمونوکالر
مقیاس پذیری اجزاعالی
وحدت در میان عناصرعالی
سبک طراحیمدرن
زمان صرف شده برای اجراکمتر از 30 روز
اجزای تشکیل دهنده طرححرف H | حرف O | المان ساختمان | المان طبقات برج |
تاریخ ثبت سفارش1397
نظر سنجی طراحی لوگو شرکت ساختمانی هوشیارسازان منطقه آزاد
فرآیندعملیاتیپروژه ها:
1

مشاوره رایگان

2

تکمیل فرم آنلاین ثبت سفارش

3

تعیین تعرفه و زمان اجرا

4

عقد قرارداد آنلاین

5

شروع فرآیند طراحی

6

ارسال طرح برای سفارش دهنده

7

تایید طرح توسط سفارش دهنده

8

تحویل طرح نهایی و فایل

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات مشتریان محنا نظر خود را در مورد مطالب و موضوع طرح شده بالا برایمان ثبت کنید. از اظهارنظر شما صمیمانه سپاسگزاریم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است