طراحی لوگو صنایع غذایی پتاگ از جمله پروژه هایی اجرایی شرکت مهندسی طراحی محنا بوده است. این پروژه با توجه به نیاز شرکت صنایع غذایی پتاگ که تولیدکننده شیرینی های سنتی مغزدار است، اقدام به طراحی و تولید آن آغاز شد. این لوگو صنعتی که باید دربرگیرنده تمامی هویت های ذاتی محصول می باشد، برگرفته از یک دایره چند لایه به مثابه پوسته گردو، محکم و مستحکم با یک هسته که متشکل از شمایل مغز انسان که تشبیه آن ترکیب مغز انسانی و مغز خوراکی است. مغز انسان بیانگر هوش بکارگرفته شده در تولید صنایع غذایی رند پتاگ و مغز خوراکی به منزله نمایش حضور مغز خوراکی در تصویر بصری برند و محصول بوده است.

همچنین در ذیل مغز یک نیم دایره قرار دارد که در حالت Color این تصویر بصری اشاره دارد به حضور یک فنجان قهوه یا چای که همراه با این شیرینی مغذی صرف می شود. همچنین دو نشان قرینه در بالای لوگو و طرح واقع شده است که نمایش دو دست است که نگهدارنده محتوای محصول است. این دو دست به دلیل دخالت مستقیم دست های انسانی در تولید محصول نهایی در نظر گرفته شده است. پتاگ تولید کننده محصول صنایع غذایی و شیرینی جات در کیس تولید باسلوق، راحت الحلقوم و شیرینی ها ونان های شکری است.

کاربرد طرحطراحی و تولد هویت بصری
عنوان طرحلوگو صنایع تولیدی پتاگ
رنگبندیمونوکالر
مقیاس پذیری اجزاعالی
وحدت در میان عناصرعالی
سبک طراحیمدرن
زمان صرف شده برای اجراکمتر از 30 روز
اجزای تشکیل دهنده طرحمغز، پوسته، کاپ، دست، حروف
تاریخ ثبت سفارش1396
نظر سنجی طراحی لوگو صنایع تولیدی غذایی (پتاگ)
فرآیندعملیاتیپروژه ها:
1

مشاوره رایگان

2

تکمیل فرم آنلاین ثبت سفارش

3

تعیین تعرفه و زمان اجرا

4

عقد قرارداد آنلاین

5

شروع فرآیند طراحی

6

ارسال طرح برای سفارش دهنده

7

تایید طرح توسط سفارش دهنده

8

تحویل طرح نهایی و فایل

پروژه های گرافیکیلوگو و لوگوتایپ

طراحی آرم صنایع غذاییطراحی لوگوطراحی لوگو برندلوگو پتاگلوگو صنایع غذایی

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات مشتریان محنا نظر خود را در مورد مطالب و موضوع طرح شده بالا برایمان ثبت کنید. از اظهارنظر شما صمیمانه سپاسگزاریم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است