طراحی مهر برجسته کارخانجات غذایی و طراحی مهر و موم شرکت صنایع غذایی غذانوش بر اساس سفارش این مجموعه با الگوگیری از لوگو و آرم آن به صورت برجسته و دسته چوبی انجام شده است.

طراحی مهر برجسته امینتی و یا مهر برجسته سنگی باید بر اساس اصول ساخت و ریختگری خاص آن صورت پذیرد.

طراح الزاما باید آشنا به فنون ساخت و تجهیزات ابزار دقیق باشد. مهرهای برجسته برای سطوح مختلف امنیتی و اصالت گارانتی ها مورد استفاده قرار میگیرد.

موسسه مهندسی طراحی محنا در این پروژه سعی داشته است بتواند کیفیت تولید را در عرصه ساخت مهر از ابتدای طراحی با قابلیت برجسته بودن هویت جامع امنیتی برند را حفظ نماید.

کاربرد طرحطراحی مُهر برجسته سنگی و مهروموم
عنوان طرحصنایع غذایی غذانوش
مقیاس پذیری اجزاعالی
وحدت در میان عناصرعالی
سبک طراحیکلاسیک
زمان صرف شده برای اجراکمتر از 15 روز
اجزای تشکیل دهنده طرحتایپ و لوگو برند
تاریخ ثبت سفارش1393
نظرسنجی طراحی مهر برجسته کارخانجات غذایی - مهر و موم
فرآیندعملیاتیپروژه ها:
1

مشاوره رایگان

2

تکمیل فرم آنلاین ثبت سفارش

3

تعیین تعرفه و زمان اجرا

4

عقد قرارداد آنلاین

5

شروع فرآیند طراحی

6

ارسال طرح برای سفارش دهنده

7

تایید طرح توسط سفارش دهنده

8

تحویل طرح نهایی و فایل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات مشتریان محنا نظر خود را در مورد مطالب و موضوع طرح شده بالا برایمان ثبت کنید. از اظهارنظر شما صمیمانه سپاسگزاریم.