طراحی مهر و ساخت مهر شرکت مانا الکتریک بر اساس سفارش این مجموعه با الگوگیری از لوگو و آرم آن انجام شده است.

مهرهای چوبی و ژلاتینی دارای ساختار تولید خاص بوده و قدمت زیادی دارد. در طراحی مهر ها باید دقت دات که نکات امنیتی اجرایی آن در نظر گرفته شود.

موسسه مهندسی طراحی محنا در این پروژه سعی داشته است بتواند کیفیت تولید را در عرصه ساخت مهر از ابتدای طراحی با قابلیت مونوکالر بودن و یا به عبارتی تک رنگ بودن هویت جامع بصری حفظ نماید.

کاربرد طرحساخت مُهر ژلاتینی و استمپی
عنوان طرحشرکت مانا الکتریک
رنگبندیمونوکالر
مقیاس پذیری اجزاعالی
وحدت در میان عناصرعالی
سبک طراحیمدرن
زمان صرف شده برای اجراکمتر از 5 روز
اجزای تشکیل دهنده طرحلوگو و تایپ مانا الکتریک
تاریخ ثبت سفارش1394
نظرسنجی طراحی مهر و ساخت مهر شرکت مانا الکتریک
فرآیندعملیاتیپروژه ها:
1

مشاوره رایگان

2

تکمیل فرم آنلاین ثبت سفارش

3

تعیین تعرفه و زمان اجرا

4

عقد قرارداد آنلاین

5

شروع فرآیند طراحی

6

ارسال طرح برای سفارش دهنده

7

تایید طرح توسط سفارش دهنده

8

تحویل طرح نهایی و فایل

پروژه های گرافیکیطراحی مهر و استامپلوگو و لوگوتایپ

ساخت مهرساخت مهر ژلاتینیطراحی مهرطراحی مهر چوبیطراحی مهر ژلاتینیمهر شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات مشتریان محنا نظر خود را در مورد مطالب و موضوع طرح شده بالا برایمان ثبت کنید. از اظهارنظر شما صمیمانه سپاسگزاریم.