طراحی پاکت نامه شهرداری بندر انزلی و اوراق اداری به درخواست شهرداری بندرانزلی پس از طراحی هویت بصری جدیدی برای این شهر در قالب لوگو بندرانزلی به موسسه مهندسی طراحی محنا سفارش داده شد.

پاکت نامه شهرداری به سبک مدرن به صورت دو رو با استفاده از رنگ سازمانی آبی که در استاندارد هویت بصری آن وجود دارد با قابلیت های ضدنور جهت ایجاد امنیت از محتوای نامه طراحی شده است.

محنا تلاش دارد بتواند با ایجاد و خلق آثار بصری در قالب اوراق اداری به صورت یکپارچه ، سطح دیداری و بصری ارکان اوراق اداری را به نحوی مطلوب ارتقا بخشد.

کاربرد طرحپاکت نامه
عنوان طرحپاکت نامه شهرداری بندر انزلی
رنگبندیچهار رنگ
ابعاد پاکتپاکت نامه | ملخی | دایکات اختصاصی
مقیاس پذیری اجزاعالی
وحدت در میان عناصرعالی
سبک طراحیمدرن
زمان صرف شده برای اجراکمتر از 30 روز
اجزای تشکیل دهندهلوگو ، لوگوتایپ ، عناوین
تاریخ ثبت سفارش1395
نظرسنجی طراحی پاکت نامه شهرداری بندر انزلی و اوراق اداری
فرآیندعملیاتیپروژه ها:
1

مشاوره رایگان

2

تکمیل فرم آنلاین ثبت سفارش

3

تعیین تعرفه و زمان اجرا

4

عقد قرارداد آنلاین

5

شروع فرآیند طراحی

6

ارسال طرح برای سفارش دهنده

7

تایید طرح توسط سفارش دهنده

8

تحویل طرح نهایی و فایل

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات مشتریان محنا نظر خود را در مورد مطالب و موضوع طرح شده بالا برایمان ثبت کنید. از اظهارنظر شما صمیمانه سپاسگزاریم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است